Studieordning – Københavns Universitet

Parkdiplom > Studieordning

Studieordning

Diplomuddannelsen i Parkvirksomhed er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse, der udbydes under Åben Uddannelse af Skov & Landskab på Københavns Universitet.

Uddannelsens formål er, at de studerende tilegner sig teoretiske kundskaber og praktiske færdigheder inden for drift og forvaltning af grønne områder i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling.

Derudover skal de studerende udvikle faglige, personlige, og almene kompetencer rettet mod:

  • et selvstændigt og professionelt virke som anlægs- og driftsansvarlig eller rådgiver inden for parkvirksomhed

og

  • en professionel formidling til brugere og beslutningstagere om miljøvenlige anlæg, deres etablering og pleje, kvalitets-, drifts- og ressourcestyring, udlicitering vedr. parkområder, bynære naturområder, grønne anlæg mv.

Du kan downloade studieordningen for parkdiplomuddannelsen (pdf), som beskriver de nærmere regler for uddannelsen.