Om uddannelsen – Københavns Universitet

Parkdiplom > Om uddannelsen

Om uddannelsen

Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed udbygger dine kvalifikationer i parkteknisk styring, kommunikation og samarbejde på det grønne område. Den er fleksibel og kan kombineres med et almindeligt fuldtidsjob.

Park

Her på siden får du indblik i:

Uddannelsen har fokus på parkteknisk styring og samarbejde ved anlæg og drift af parker, idrætsanlæg, kirkegårde, trafikanlæg, naturområder osv. Anlæg dækker især etablering ved nyanlæg, og større tiltag ved forandring eller renovering. Drift omfatter de efterfølgende opgaver for at opretholde og videreudvikle standard ved nyanlæg.

På uddannelsen skal du løse opgaver, der tager udgangspunkt i konkrete problemer, som du og din virksomhed arbejder med i det daglige. Du kan bruge dine nye færdigheder fra dag 1 i dit job. Uddannelsen er på i alt 60 ETCS-point og strækker sig over 3 år.

Hvad du kan få ud af uddannelsen

Med en Parkdiplomuddannelse vil du være bedre i stand til at:

 • have et selvstændigt og professionelt anlægs- og driftsansvar
 • varetage ledelsesopgaver ved anlæg og drift af grønne områder
 • formidle informationer til medarbejdere, brugere og politikere.

Du vil være i stand til at planlægge, rådgive om og arbejde målrettet med:

 • anlæg, etablering og drift/pleje
 • kvalitets- og ressourcestyring
 • udlicitering og offentlig-privat samarbejde
 • benchmarking
 • konflikthåndtering
 • økonomistyring.

Moduler og uddannelsessted

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og en række tilvalgsmoduler. Du kan frit vælge mellem modulerne og gennemføre de enkelte moduler, når det passer dig og din virksomhed og i den rækkefølge, du ønsker. De obligatoriske kursusmoduler kan kombineres med tilvalgsmoduler på andre diplomuddannelser.

Obligatoriske moduler:

 • Opgavestyring
 • Opgavedeling
 • Strategisk dialog
 • Afgangsprojekt.

Valgfrie moduler:

 • Driftsstyring
 • Projektering og etablering af bytræplantninger
 • Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier

Læs mere om moduler og uddannelsens opbygning.

Modulerne gennemføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning/Skov & Landskab i Nødebo eller på Frederiksberg.

Adgangskrav

Du skal som minimum skal have en kortere videregående uddannelse f.eks. som jordbrugsteknolog eller skov- og landskabsingeniør. Der findes dog forskellige muligheder for at få dispensation f.eks. hvis du er uddannet anlægsgartner og ønsker at efteruddanne dig inden for ledelse og projektstyring.

Læs mere om adgangskravtilmelding og priser.

Eksamen og diplomgrad

For at opnå diplomgraden skal man have gennemført tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS-point), to eller tre tilvalgsmoduler (i alt 15 ECTS-point) og et afgangsprojekt inden for 6 år. Hvert modul afsluttes med en eksamen.

Om parkvirksomhed

På uddannelsen betragtes en parkvirksomhed som en organisatorisk enhed (offentlig eller privat) som præsterer produkter og/eller ydelser til have, park, skov og natur.

Uddannelsen har navnlig styring af anlæg og drift i fokus, men der er også mulighed for at fordybe sig i andre aspekter for grønne områder. I uddannelsen er der lagt vægt på at udøvelse af parkvirksomhed ikke alene har et teknologisk og økonomisk perspektiv, men også angår sundhed, friluftsliv, kulturhistorie og æstetik samt jura, biologi og miljø. 

Parkvirksomhed har både offentlige og private udøvere. De offentlige virksomheder varetager især drift, og de private især anlæg. Inden for de sidste 15-20 år er en stigende andel driftsopgaver udbudt i fri konkurrence.

De seneste 50 år har, som inden for andre erhvervsområder, også været en turbulent periode for parkvirksomhed mht. økonomi, organisation og teknologi. De private virksomheder er i hovedtræk blevet færre og større, og de offentlige parkvirksomheder er ofte blevet sammenlagt med andre forvaltningsenheder til eksempelvis Vej & Park eller Teknisk Entreprise.

Få mere at vide

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte Ole Fryd på of@ign.ku.dk.