Strategisk dialog – Københavns Universitet

Parkdiplom > Moduler > Strategisk dialog

Strategisk dialog

Strategisk dialog handler om ledelse og kommunikation ved anlæg og drift af grønne områder.

Skakspil

Med temaet ledelse får du teori og metoder, som du kan anvende strategisk (taktisk- operativt) til både at forbedre din tilgang til at modtage ledelse og at til at lede andre i en faglig kontekst.

På modulet dækker begrebet ledelse 1) styring af opgaver i forhold til mission, vision, formål og mål, 2) forståelse for den enkelte interessents behov for rådgivning, støtte og vejledning, og 3) kommunikation mellem interessenter.

Med temaet kommunikation får du teori og metoder til at forbedre din dialog med dine interessenter. Begrebet kommunikation er på modulet indkredset til at omhandle dialog mellem kontraktparter og øvrige interessenter ved grønne entrepriser. Interessenter er afgrænset til de parter som har en direkte eller nær ”aktie” i en grøn entreprise.

Varighed om omfang

Undervisningen på modulet er fordelt på 4 undervisningsblokke à 2 dage. Modulet svarer til 275 studiearbejdstimer og et pensum på ca. 850 sider. I modulet indgår projektarbejde med vejledning og afsluttende projekteksamen. Modulet er på 10 ECTS. Til projektarbejdet indgår vejledning.

Se en nærmere beskrivelse af modulet her (pdf).