Opgavedeling – Københavns Universitet

Parkdiplom > Moduler > Opgavedeling

Opgavedeling

Opgavedeling handler om samarbejdsformer og kontraktformer internt i virksomheder og eksternt mellem virksomheder.

Labyrint af hække

I modulet er der fokus på:

  • Strategi, samarbejde og organisering
  • Tillid, kvalitet og værdier
  • Kontraktformer, forhandling og jura
  • Udbud, tilbud og granskning
  • Omkostninger, opfølgning og kontrol

I modulet indgår projektarbejde med vejledning og afsluttende projekteksamen.
Se hvornår modulet starter, hvad det koster og hvordan du tilmelder dig 

Det kan være en fordel at have gennemført modulet Opgavestyring forud for dette modul. Det er dog ikke en forudsætning.

Efter at have gennemført modulet vil du være i stand til at styre og dele parkvirksomhedens opgaver på taktisk og operativt niveau, dels internt i egen organisation, og dels i samspil mellem egen og andre virksomheder.

Varighed og omfang

Undervisningen på modulet er fordelt på 4 undervisningsblokke à 2 dage. Modulet svarer til ca. 275 studenterarbejdstimer. Til projektarbejdet indgår vejledning og et pensum på ca. 850 sider. Modulet er på 10 ECTS-point.