Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier

Regn i byen

Skovskolen tilbyder dig et kompetencegivende efteruddannelseskursus (10 ECTS points) for landskabsarkitekter, planlæggere og ingeniører mv., med fokus på håndtering af vand i byer:

  • Klimaforandringer og strategier for bæredygtig byudvikling
  • Teknologier til Lokal Afledning af Regnvand (LAR), fra tekniske beskrivelser af enkeltelementer til de nyeste ideer og eksempler inden for design
  • Oversigt over teknologier til sikring af vandkvalitet, herunder filterjord, og dobbeltporøs filtrering, samt relevant lovgivning
  • Praktisk design og implementering, samt økonomi, drift og vedligeholdelse

Se hvornår modulet starter, hvad det koster og hvordan du tilmelder dig 

Varighed og omfang

Undervisningen på modulet er fordelt på 3 undervisningsblokke à 2-3 dage. Modulet svarer til ca. 275 studiearbejdstimer og et pensum på ca. 850 sider. Modulet er på 10 ECTS-point. Til projektarbejdet indgår vejledning.

Du kan tage kurset selvstændigt eller lade det indgå som et integreret modul i din samlede diplomuddannelse.