Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier

Mangler du viden om teknologier og løsninger, når du planlægger i byens rum? Har du brug for inspiration til løsninger i stor eller lille skala? Vil du gerne vide mere om kystområder, LAR (Lokal Afledning af Regnvand), kystområder og behovet for integrerede løsninger? Så er dette kurset for dig.

Klimaløsning i by

Teoretisk sætter kurset fokus på klimaforandringer og tilpasningsstrategier. Vi gennemgår LAR-teknologier, herunder vandrensningsteknologier og lovgivning og sætter LAR-løsninger i sammenhæng med bæredygtig byudvikling samt analyse, planlægning og implementering.

Se hvornår modulet starter, hvad det koster og hvordan du tilmelder dig 

Kurset vil kombinere praktiske diskussions-, dimensionerings- og designøvelser samt ekskursioner. Efter kurset har du opnået viden om klimaændringer i Danmark og internationalt, samt aktuelle tilpasningsstrategier og byrelaterede udfordringer som oversvømmelser, tørke, varmeøeffekt, og biodiversitet.

Kurset giver dig konkret viden om byens over- og underjordiske vandsystemer samt grønne teknologier til klimatilpasning af byer, herunder landskabsbaserede metoder til regnvandshåndtering. Udover specifikke planlægnings- og designaspekter omfatter kurset teknisk dimensionering af elementer, viden om vands bevægelse og magasinering i jord, plantevalg, drift, vandets kvalitet, rensemuligheder, og økonomi.
Kurset lærer dig med andre ord at vurdere udfordringer i forhold til klimatilpasning på by- og projektniveau, teste og vurdere lokale forhold fx jordbundsforhold, biodiversitet, mikroklima, m.v. samt at udvælge passende grønne teknologier til at forbedre disse. Med dette modul er den professionelle praktiker i stand til at gå ind i diskussionen om klimatilpasning af danske byer, vurdere effekter af grønne teknologier i byen og selv planlægge og designe grønne løsninger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, som arbejder med klimatilpasning i byer, så vel i stor som lille skala og både med planlægning og myndighed – landskabsarkitekter, ingeniører, miljøteknologer, geologer, geografer, biologer m. fl.

Omfang og datoer

Undervisningen på modulet er fordelt på 3 undervisningsblokke à 2-3 dage. Modulet svarer til ca. 275 studiearbejdstimer og et pensum på ca. 850 sider. Modulet er på 10 ECTS-point. Til projektarbejdet indgår vejledning.