Driftsstyring – Københavns Universitet

Parkdiplom > Moduler > Driftsstyring

Driftsstyring

Modulet handler om driftsstyring inden for parkvirksomhed, dvs. styring af pleje og vedligehold af grønne områder set i et organisatorisk, økonomisk og parkteknisk sammenhæng.

Pige luger et bed

Plejen omfatter planter, og vedligehold omfatter belægninger og inventar m.m. I modulet indgår projektarbejde med vejledning og afsluttende projekteksamen.
Se hvornår modulet starter, hvad det koster og hvordan du tilmelder dig 

Efter at have gennemført modulet vil du være i stand til at:

  • Planlægge driftopgaver
  • Beskrive grønne arealer
  • Kalkulere og beregne driftsomkostninger
  • Styre udførelsen af driften.

Varighed og omfang

Undervisningen på modulet er fordelt på 3 undervisningsblokke à 2-3 dage. Modulet svarer til 275 studiearbejdstimer og et pensum på ca. 850 sider. Modulet er på 10 ECTS-point. Til projektarbejdet indgår vejledning.