Afgangsprojekt på parkdiplomuddannelsen

I afgangsprojektet arbejdes der gruppevis eller enkeltvis med et projekt, som løser en selvvalgt konkret problemstilling inden for parkvirksomhed.

Park

Modulet består af projektarbejde med vejledning og en afsluttende projekteksamen. På modulet kombineres udvalgte temaer fra hvert af de forudgående moduler. 

 

 

 

 

 

17.200 kr.

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge