Afgangsprojekt – Københavns Universitet

Parkdiplom > Moduler > Afgangsprojekt

Afgangsprojekt på parkdiplomuddannelsen

I afgangsprojektet arbejdes der gruppevis eller enkeltvis med et projekt, som løser en selvvalgt konkret problemstilling inden for parkvirksomhed.

Modulet består af projektarbejde med vejledning og en afsluttende projekteksamen. På modulet kombineres udvalgte temaer fra hvert af de forudgående moduler.

Varighed og omfang

Undervisningen på modulet er fordelt på to projektseminarer og individuel vejledning. Modulet svarer til ca. 375 studiearbejdstimer et pensum på minimum 1.250 sider. Modulet er på 15 ECTS-point.

Læs mere om afgangsprojekt ved parkdiplomuddannelsen (pdf).