Opbygning og moduler – Københavns Universitet

Parkdiplom > Moduler

Uddannelsens opbygning og moduler

Parkdiplomuddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler og en række valgfrie moduler, der kan gennemføres inden for 6 år.

Til en komplet parkdiplomuddannelse er der tre obligatoriske moduler på samlet 30 ETCS-point og en række valgfrie moduler, som samlet skal være på i alt 15 ECTS-point. Rækkefølgen er fri, men det anbefales at starte med Ob1. Uddannelsen afrundes med et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.  Et komplet forløb tæller i alt 60 ECTS-point, der svarer til et års fuldtidsstudie.

Obligatorisk modul 1 (Ob1) 10 ECTS
Obligatorisk modul 2 (Ob2) 10 ECTS
Obligatorisk modul 3 (Ob3) 10 ECTS

Valgfrit modul a (Vfa) 10 ECTS
Valgfrit modul c (Vfc) 5 ECTS
Valgfrit modul d (Vfd) 5 ECTS
Valgfrit modul b (Vfb) 5 ECTS Valgfrit modul e (Vfe) 5 ECTS
Obligatorisk afgangsprojekt 15 ECTS

Vælg selv tempoet

Du kan selv vælge at gennemføre de enkelte moduler, når det passer dig og din virksomhed. I kalenderen kan du se, hvornår de forskellige kurser udbydes de kommende år.

Hvert modul strækker sig over 3-5 måneder. Hvis du gennemfører uden pauser, kan du gennemføre uddannelsen på 3 år.

For at opnå diplomgraden skal du dog have gennemført tre obligatoriske moduler, to eller tre tilvalgsmoduler og et afgangsprojekt inden for 6 år.

Ved tilmelding til et kursusmodul binder du dig ikke til et komplet forløb. Du kan tage modulerne i den rækkefølge du ønsker frem mod afgangsmodulet. Det anbefales at starte med de obligatoriske moduler.

Oversigt over moduler

Obligatoriske moduler

Opgavestyring

10 ECTS

 • Parkvirksomheders opgaver
 • Opgavestyringens vilkår, mål og muligheder
 • Metoder og værktøjer til analyse og styring
 • Projekt-, ressource- og økonomistyring
 • Strategiske overvejelser
 • Helhedsorienterede teknologier

Ob1

Opgavedeling

10 ECTS

 • Samarbejdsformer
 • Delingsmodeller
 • Strategiske overvejelser
 • Udbud og udbudsjura
 • Kontraktformer
 • Entreprisehåndtering

Ob2

Strategisk dialog

10 ECTS

 • Ledelse
 • Kommunikation
 • Interessenter
 • Konflikthåndtering

Ob3

Afgangsprojekt

15 ECTS

 • Parkdiplom afsluttes med et større selvvalgt projektarbejde

 

Valgfrie moduler

Driftsstyring
10 ECTS
 • Kvalitetsbeskrivelse, registrering og fagtilsyn
 • Pleje- og driftsplaner
 • Valg af maskinel og redskaber
 • Prissætning af pleje- og vedligeholdelsesopgaver
Vf1
Projektering & etablering af bytræplantninger
5 ECTS
 • Strategier for bytræplantninger
 • Planteproduktion
 • Klimatilpasning og byernes vækstforhold
Vf4
Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier
10 ECTS
 • Klimaforandringer og strategier for bæredygtig byudvikling
 • Teknologier til sikring af vandkvalitet
 • Design og implementering, økonomi og drift

Vand & Vækst Rs1