Kvalitetssikring af uddannelsen – Københavns Universitet

Parkdiplom > Kvalitetssikring af ud...

Kvalitetssikring af uddannelsen

Uddannelsesledelsen og institutledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har ansvaret for at kvalitetssikre uddannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed. Ansvaret indebærer ansvaret for kursus- og undervisningsevaluering, revision af studieordninger mm.

Uddannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed følger, som en del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), SCIENCE’s kvalitetssikringspolitik på uddannelsesområdet.

Følgende kvalitetsdokumenter for Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed skal ses som supplement til SCIENCE’s kvalitetssikringspolitik på uddannelsesområdet, på de områder, hvor der er etableret lokale kvalitetssikringsinitiativer. De lokale kvalitetssikringsinitiativer skal ses i lyset af, at uddannelsen ikke er underlagt universitetsloven. Den supplerende kvalitetsdokumentation tjener dermed det formål at sikre, at uddannelserne kvalitetssikres inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er gældende for uddannelsen Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed.

Kvalitetssikringsdokumentation for Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed