Kalender – Københavns Universitet

Parkdiplom > Kalender

Kalender

I kalenderen kan du se, hvornår de forskellige moduler udbydes de kommende år.

For at opnå diplomgraden skal du have gennemført tre obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS), to eller tre tilvalgsmoduler (i alt 15 ECTS) og et afgangsprojekt inden for 6 år.

Forår er forkortet med Fo og efterår med Ef. 

Modul ECTS 2017 2018 2019
Fo Ef Fo Ef Fo Ef

Obligatorisk

Opgavestyring (Ob1) 10 X X
Opgavedeling (Ob2) 10 X
Strategisk Dialog (Ob3) 10 X X

Valgfrit

Driftsstyring (Vf1) 10 X X
Projektering og etablering af bytræplantninger (Vf4) 5 X
Klimatilpasning vha grønne teknologier (Vand i byer & grøn vækst, Rs1) 10 X X X
Sustainable Park Management 5 X

Afgang

Afgangsprojekt 15 X X X