Kontakt – Københavns Universitet

Parkdiplom > Kontakt

Kontakt

Parkdiplomuddannelsen

Studieleder: Ole Fryd
Mail: of@ign.ku.dk 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

En del af undervisningen foregår på:
Skovskolen
Nødebovej 77a
3480 Fredensborg