Tilskud til efteruddannelse

Nu kan du få 10.000 kr. i tilskud til din efteruddannelse.  Bemærk kort ansøgningsfrist på nogle af modulerne.


Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU).

Som en del af denne aftale er der oprettet en omstillingsfond, som giver medarbejdere mulighed for at få økonomisk tilskud til deltagelse i akademi- og diplomuddannelser.

For dig, der interesserer dig for planlægning og drift af grønne områder betyder det, at du kan få 10.000 kr. pr. år i tilskud til modulerne på uddannelsen til parkdiplom.

Tjek, om du kan søge

Du kan søge, hvis du opfylder samtlige af disse kriterier:

  • Er ufaglært eller faglært (du skal have en relevant EUD-uddannelse samt 2 års erhvervsarbejde, eller du skal som ufaglært kan dokumentere viden på samme niveau)
  • i job (som ansat)
  • ikke har fået tilskud andre steder
  • er klar til at underskrive en tro og love-erklæring på, at du opfylder kriterierne.

En relevant EUD-uddannelse kan fx være anlægsgartner, gartner, greenkeeper eller skov- og naturtekniker.

Kort ansøgningsfrist

Bemærk, at nogle af kurserne har meget kort ansøgningsfrist, fordi de snart starter

Ordningen er trådt i kraft pr. 1. august 2018. Du kan læse mere om baggrunden her.

Sådan gør du

Tilmeld dig her. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og skriv i bemærkningsfeltet, at du søger med tilskud via omstillingsfonden.