Tilskud til efteruddannelse

Nu kan du få 10.000 kr. i tilskud til din efteruddannelse.  Bemærk kort ansøgningsfrist på nogle af modulerne.


Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU).

Som en del af denne aftale er der oprettet en omstillingsfond, som giver medarbejdere mulighed for at få økonomisk tilskud til deltagelse i akademi- og diplomuddannelser.

For dig, der interesserer dig for planlægning og drift af grønne områder betyder det, at du kan få 10.000 kr. pr. år i tilskud til modulerne på uddannelsen til parkdiplom.

Tjek, om du kan søge

Du kan søge, hvis du opfylder samtlige af disse kriterier:

  • Er ufaglært eller faglært (du skal have en relevant EUD-uddannelse samt 2 års erhvervsarbejde, eller du skal som ufaglært kan dokumentere viden på samme niveau)
  • i job (som ansat)
  • ikke har fået tilskud andre steder
  • er klar til at underskrive en tro og love-erklæring på, at du opfylder kriterierne.

En relevant EUD-uddannelse kan fx være anlægsgartner, gartner, greenkeeper eller skov- og naturtekniker.

Kort ansøgningsfrist

Bemærk, at nogle af kurserne har meget kort ansøgningsfrist, fordi de snart starter

Ordningen er trådt i kraft pr. 1. august 2018 og gælder til og med 2021. Du kan læse mere om tilskudsordningen her.

Sådan gør du

Tilmeld dig her. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og skriv i bemærkningsfeltet, at du søger med tilskud via omstillingsfonden.