Adgangskrav – Københavns Universitet

Parkdiplom > Adgangskrav

Adgangskrav

Der gælder en række adgangskrav for at blive optaget på Teknologisk Diplomuddannelse i parkvirksomhed.

Mand løber i en parkDu skal have en teknisk videregående uddannelse på bachelorniveau, en anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

Uddannelsen skal være inden for biologiske, bygge- og anlægstekniske områder eller lignende. Desuden kræves minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Blandt adgangsgivende uddannelser kan nævnes: jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, naturressourcebachelor, landskabsarkitekt, hortonom, agronom, biolog, arkitekt, ingeniør (byggeri og anlæg). Der kan ansøges om dispensation.